Çevre masaya yatırılacak

“Yerel Yönetimler, Halk Sağlığı ve Çevre” paneli Pazartesi gerçekleştiriliyor…
 
15141-degir-1Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ninin birlikte düzenleyecekleri “Yerel Yönetimler, Halk Sağlığı ve Çevre” konulu panel, 14 Aralık 2009 Pazartesi, Saat: 19.30’da Değirmenlik Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Konu ile ilgili basına açıklamada bulunan Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği başkanı Osman Çağdaşoğluları panelle ilgili olarak şunları dile getirdi: “Yaklaşık bir yıl önce kurulan derneğimiz, bölgemizde başgösteren çevre sorunlarına ilişkin halkta duyarlılık ve farkındalık yaratmak maksadıyla bir takım somut faaliyetler gerçekleştirmiştir. İlk olarak yaşanan kuraklığa karşı mücadele olarak fidan dikimi ile işe koyulduk. Ardından ağaçlandırılmak üzere ilgili bakanlık tarafından derneğimize içar edilen tepelik araziye yönelik, Avrupa birliği hibe programları kapsamında toplam değeri yaklaşık 267.000 Euro olan bir AĞAÇLANDIRMA projesi hazırladık. Ön aşamayı geçmiş olan projemizin bir sorun çıkmakadığı taktirde kabulünün gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayı içerisinde, bölgemizde yaşanan çevresel sorunlarla ilgili olarak başta taş ocakları olmak üzere, plansız yapılaşma, çöplükler, peynir altı suları, baz istasyonları gibi daha birçok sorunun varlığı hakkında, önerilerimizi ve görsel materyalleri de içeren bir dosya hazırlayarak Cumhurbaşkanımıza makamında sunduk. O günkü resmi ziyaretimizde de ifade ettiğimiz gibi, çevre sorunlarını herkesin ortak sorunu olarak görmekteyiz.  Sorunlar, SİYASET ÜSTÜ öncelikli sorunlar olarak ele alınıp değerlendirilmeli ve Sivil Toplum-Devlet işbirliği ile çözümlenmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu anlamda panelimizin savunduğumuz bu perspektife olumlu katkılar yapacağı inanmaktayız. 15141-osmanPanelin gerçekleştirilmesinde İnanılmaz katkı ve özverilerde bulunan başta Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü’ne, Belediye imkanlarını seferber eden Değirmenlik Belediyesi’ne ve derneğimize katkı yapan tüm kurum kuruluş ve bireylere sonsuz teşekkür eder, tüm halkımızı panelimize katılarak bizleri onurlandırmaya ve bilgilenmeye davet ediyorum”
 
KONUŞMACILAR:
1.    Prof. Dr. Çağatay Güler
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi)
 
2.    Yrd. Doç. Dr. Salih Gücel
(Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim üyesi)
 
3.    Sibel Paralik  (Çevre Mühendisi)
 
4.    Mustafa Gürsel  (Emekli Gazeteci-Çevre Aktivisti)
 
Tarih:
14 Aralık 2009 Pazartesi
 
Yer:
Değirmenlik Lisesi (Değirmenlik)
 
Panel Akışı:
19.30  Tanışma ve Sohbet Kokteyli
20.00  Açılış Konuşması ve Derneğe katkı yapan 
           Kuruluş ve SahıslaraTeşekkür Belgelerinin Verilmesi
20.10  Panel konuşmacılarının sunumları ve
sunumların ardından soru ve cevap bölümü.

http://www.yeniduzen.com/detay_ars.asp?a=15141

Okul Müdürümüzün Mesajı

aliyaman

OAB Başkanımızın Mesajı

Resim 248

Müjde: AB Projemiz Onaylandı.

conferencebike250